Polohopisné a výškopisné podklady pro projektování

  1. dle bližší specifikace projektanta

  2. ve všech běžných grafických formátech ( DGN,DXF,DWG, apod.)

  3. papírové výstupy v libovolném měřítku, černobíle nebo barevně

  4. papírové výstupy až do formátu A0

 

  1. 3D modely terénu

  2. 3D skenování budov, včetně zpracování projektové dokumentace

  3. skenování pomocí dronu